главна дирекция охрана

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Главна дирекция „Охрана“ Горската семеконтролна станция – Пловдив

Главна дирекция “Охрана“ е създадена през 2002 г. към Министерство на правосъдието. Съгласно чл. 391, ал. 2 от Закона за съдебната власт ( обн. ДВ. бр. 33 от 30 април 2009 г.)

работа в малта Безработицата в България е отчела втори пореден спад през юни, след като през март и април се увеличи заради коронавируса, затворените бизнеси и освободените от работа хора, показват данни. Теодора Георгиева е българският представител в. – Съдия Теодора Георгиева е българският представител в Европейската прокуратура. Европейският съвет назначи представителите от. София. Протестът в София приключи

В 7:30 часа тази сутрин пред Софийския районен съд започна поредният протест на съдебната охрана и надзирателите в затворите. Причината – ниските заплати и липсата на прогрес в преговорите с Министерството на.

Услуга: 2672 Приемане на уведомление за поемане или снемане от охрана на обект при извършване на частна охранителна дейност Лицензираните лица са задължени да уведомят лицензиращия орган за всеки обект, за който е.

пожарна, столично управление пожарна безопасност и защита на населението, районна служба пожарна безопасност и защита на населението

Meningit загуба на мощност при високи обороти Здреавейте колеги! Имам малиък проблем с колата. Порових се из форума и намерих сходни теми.Колата ми губи мощност на 1900 , 2000 оборота за момент и после пак си наема и пуши много черно. Във форума прочетох че най-вероятно. Максималната мощност на един двигател се задава като стойност в

Главна дирекция охрана е една от най-известните организации в страната, която разполага с кредити от типа бюджетни. Това е юридическо лице към министъра на правосъдието, като нейните функции са много и най.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор; 431 Заверяване на инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръженията с повишена опасност, в частта в която се отнасят за съоръженията

Днес Главна дирекция „Гранична полиция“ се утвърждава като гарант на гражданските права и надеждна преграда за нарушителите на държавната граница и пограничните райони.

ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ОХРАНА“ Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 60 от 30.07.2009 г.

(1) Главна дирекция "Охрана" е юридическо лице със седалище в София с адрес – ул. М-р Г. Векилски 2, и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието.